Päikesepaneelide tootlikkuse arvutamine

Päikesepaneelide tootlikkust on võimalik Eesti oludes väga edukalt arvutada PVGIS andmebaasi abil. Alljärgnevalt on välja toodud selgitused otsingu läibviimiseks ning lähteandmete sisestamiseks.

Esmalt ava andmebaas klikkides siin lingil: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php

 1. Kirjuta otsingulahtrisse linna või küla nimi, vajuta “Search” ning kontrolli et kaardil kuvatakse soovitud asukoht Tootlikkus_paikesekute.ee(linna või küla asemel võib alternatiivina sisestada ka täpsed asukoha koordinaadid). Edaspidi keskendu tabelile PV Estimation
 2. Radiation database: Eestis on kasutusel Classic PGVIS andmebaas
 3. PV technology: kui kasutusel mono- või polükristall paneelid, siis valida Crystalline silicon, õhukesekihilise paneeli (thin film) puhul valida CIS
 4. Installed peak PV power: märkida päikesepaneelide süsteemi võimsus kW (näiteks 3000W/ 1000 = 3,00 kW)
 5. Estimated system losses: kadude protsent, optimaalne kasutada 5%
 6. Mounting position: kui paneelid on paigaldatud maapinnale, siis valida “Free-standing”, kui paigaldatud katusele, siis “Building integrated”. Maapinnale paigaldatud paneelide puhul on tootlikkus mõnevõrra kõrgem, sest jahutus on parem.
 7. Slope: katuse kaldenurga määramine, Eestis loetakse fikseeritud asendiga päikesepaneelide optimaalseks kaldenurgaks 40°. Juhul, kui paneel on paigaldatud seinale, siis märkida 90° ja lamekatuse puhul 0°.
 8. Azimuth: paneelide suund lõuna ilmakaare suhtes, optimaalne on lõuna suund ehk 0°. Ida suunal -90°, kagu suunal -45°, edela suunal 45° ja lääne suunal 90°
 9. Tracking options: fikseeritud asendi puhul jäävad valikukastid täitmata
 10. Output options: valida show graphs (graafik näitab aastast tootlikkust kuude lõikes), show horizon (graafik näitab suvise ja talvise pöörpäeva ajal päikese liikumise trajektoori), web page (saab jooksvalt katsetada) või PDF (salvestab allalaetavasse faili info)
 11. Vajutades CALCULATE tehakse päikesepaneelide tootlikkuse arvutused.

Lisainfo: saadud tulemusete puhul lahtris

 1. “Ed” väljendab keskmist arvestuslikku päeva tootlikkust (kWh) vastavas kuus
 2. “Em” väljendab tootlikkust kuus (kWh)