Ettevõtete kataloog

Ettevõtted on esitatud tähestikulises järjekorras. Kataloogis on kokku 22 ettevõtet. Firma info muutmiseks või esiletõstetud viite lisamiseks küsige lisainfot läbi kontaktvormi “Kontakt” lehel.

Edasi leheküljele 2 »  

anrebell2

Anrebell Alates 1996 aastast ehitab peatöövõtuna katlamajade küttesüsteeme, HKT korstnaid, maaaluseid torustikke, sisegaasitorustikke ja gaasiregulaatorsõlmi. Tänaseks on laienenud ka taastuvenergia valdkonda päikesekütte süsteemide paigaldaja ja maaletoojana. Koduleht: www.anrebell.ee

art2

ART Kütteseadmed Pikaajaliste soojustehniliste kogemustega Eesti erakapitalil ettevõte, pakkumaks soojustehnilisi lahendusi ja seadmeid eramutele, korterelamutele, teenindushoonetele, tööstushoonetele ja erinevatele tootmisprotsessidele. Koduleht: www.kytteseadmed.ee

bakeri2Bakeri Teenused hõlmavad kogu pakutava taastuvenergia lahenduste tootevalikuga seonduvat: konsultatsioon/nõustamine nii uueks paigalduseks kui olemasoleva süsteemi muutmiseks; planeerimine, tasuvusarvestused, projekti koostamine, projekti juhtimine; yugiteenused arhitektidele ja inseneridele süsteemlahenduste valikul, süsteemide integreerimisel, paigaldusvaliku tegemisel. Koduleht: www.bakeri.ee

Climatecet Tegeleb alternatiivenergia arendamisega, sh. tuulegeneraatorid, soojuspumbad, päikeseküte, päikeseelekter (fotopaneelid). Samuti komponeerivad kokku soojuspumpasid, päikesekütte komplekte ja tuulegeneraatorite juhtsüsteeme vastavalt kliendi soovidele. Ettevõte valmistab ka tuulegeneraatoritele maste. Koduleht: www.climatecet.eu

GreenkustGreenlust Ettevõte tegeleb kliimaseadmete ja alternatiivenergia valdkonnas. Koostab vastavalt Tellija soovile päikeseküttelahenduste tootlikkuse arvutusi litsenseeritud programmiga Polysun. Samuti koostab tasuvusarvutusi erinevate kütteliikidega võrreldes. Koduleht: www.greenlust.ee

hemeltron3Hemeltron Kütteseadmete müük, paigaldus ja hooldus. Pakkumisel nii päikesekütte komplektid kui kõik muu vajalik küttesüsteemi ehitamiseks. Koduleht: www.hemeltron.ee

HilarisHilaris Asutatud 1992 aastal. Põhitegevuseks oli soojusseadmete maaletoomine ja katlamajade ehitus. Tänaseks tegeletakse küttevaldkonnaga laiemalt. Lisandunud on soojuspumpade paigaldus, küttesüsteemide ehitus ja soojusseadmete hooldus. Koduleht: www.hilaris.ee

IntroneIntrone Asutatud 2008 aastal. Tegevusaladeks on päikeseenergial põhinevate sooja vee- ja küttesüsteemide müük ja paigaldamine, küttesüsteemide ehitamine, renoveerimine, hooldamine ning sanitaartehnilised tööd. Koduleht: www.introne.ee

Edasi leheküljele 2 »